Hur lägger jag ihop ett ljusbord?

Under varje bild finns ett plus tecken. När man trycker på det så läggs bilden automatiskt på ett ljusbord. För att se ljusbordet så går du på ej namngivet (ligger under menylänken nyheter). Du får nu upp de bilder du har valt. Tryck på minus tecknet för att ta bort en bild ifrån ditt urval eller fortsätt att lägga till nya bilder genom att söka eller bläddra i bildarkivet. När du är klar med ditt urval så kan du spara ljusbord genom att gå på spara (till höger om ej namngivet) Vill du lägga ihop ett nytt ljusbord efter du har sparad ditt första så går du på stäng börja om att lägga till bilder. Att göra flera ljusbord kan t.ex. vara bra om du behöver bilder till olika användingsområden.