Skapa urval av bilder

Det gör du genom att lägga bilder på ett så kallad ljusbord. Ett ljusbord är ett sätt att lägga ihop bilder till personliga mappar. Du kan även spara ett ljusbord för att fortsätta ditt bildurval senare.