Auto-import av bilder

[2008-11-25] En väldigt tidseffektiv ny funktion är autoimport av bilder. istället för att du manuellt skall importera in bilderna i arkivet så kan du ställa in agenter som bevakar vissa av dina FTP mappar och så fort bilder kommer in där så importerar agenten bilderna, med alla inställninar, till en utpekad mapp. Detta kan användas för sig som är ute på uppdrag och direkt vill få upp bilderna på din Imagedesk, och det kan vara bra för dig som vill spara lite tid.

Så här ställer du in autoimport av bilder

Logga in till dina Administrationssidor, och välj fliken Import. Längst ner har du länken Konfigurera automatisk import för utvalda mappar. Klicka på den länkenDen länken leder till en sida där du dels ser dina redan skapade Autoimporter och där du kan skapa upp nya Autoimporter. Logiken är att du måste ha en skapad Autoimport per mapp. Vill du skicka in filer i fem olika Foldrar i din folderstruktur så måste du skapa fem stycken Autoimporter som var och en är kopplat till en FTP mapp.Du skapar en ny Autoimport genom att klicka att klicka på fliken Lägg till.Här anger du:
- FTP-mapp (vilken mapp skall agenten bevaka)
- Importera till folder (till vilken av dina Foldrar skall agenten importera bilderna till)
- Beskrivning (för dina egna noteringar)
- Fälten för Körningar (agenterna körs var 5:e minut och här ser du när den kördes sist och när den körs nästa gång)
- Övriga "Tilldela värden.." fälten (här anger du vilka värden bilderna skall ha vid importen).