Imagedesk nu helt översatt till engelska

[2008-08-21] Innan sommaren var vi klara med arbetet att översätta och bygga stöd för språk i Imagedesk, så nu kan du låta dina besökare surfa på din sajt på engelska. Funktionen ingår i grundpaketet så det kostar inget extra.Hur styr jag språket?

Via dina Administrationssidor så styr du huruvida du vill välja att visa sajten på engelska eller inte, och vilket språk som skall vara defaultspråk.

Menyer, ledtexter och fältrubriker

Byter du språk så kommer alla ledtexter och fältrubriker tillsammans med menyen att byta språk. Detta gäller även information som finns på kundens sidor. Varje kund bestämma själv vilket språk de vill använda.

Nyckelord

Imagedesk stödjer också att du har dina nyckelord på engelska och efter mycket research så har vi bestämt att följande arbetssätt är det mest logiska och praktiska:

- Lokalt så taggar du dina bilder med svenska nyckelord.
- Sedan FTP:ar du på vanligt vis över bilderna till din Imagedesk och importerar dem.
- Efter importen så går du till Nyckelordsfliken där du översätter dina ord till engelska. På så vis så behöver du bara översätta ordet en gång och det appliceras direkt på alla din bildfiler. Vid varje ny import så kan du se vilka nyckelord som är nya och inte översatta.

Sökningen

Sökningen sker i ett språk i taget så kunden måste välja default metadataspråk och det är sedan det språket som sökningen sker i. Detta innebär att man kan ha engelska menyer och ledtexter, men kunden söker på svenska och tvärtom.

Beskrivningsfält och rubrik i bildfiler

Vill du att din beskrivning och rubrik skall översättas så finns det fält för detta på varje bild. Har du inte översatt innehållet i fälten så visas inte dessa fält om kunden valt Engelska som metadataspråk.

Fasta informationsdokument och andra egenskapade dokument

Alla dokument kan ha en översättning. Om ett dokument inte är översatt (tex Villkor) så kommer inte detta dokument att synas på sajten förrän det är översatt.