Betalningsflödet Imagedesk

[2008-05-14] För att förklara hur betalningsflödet ser ut i Imagedesk så har vi gjort ett flödesdiagram.