Cookies på din Imagedesk-sajt

När en kund besöker din Imagedesk-sajt (kallad Tjänsten nedan) så kan personuppgifter samlas in via så kallad cookies. Detta görs endast efter samtycke (det dyker upp en rad underst på sajten som informerar besökaren om cookies och där besökaren kan välja att acceptera).

Cookie är en liten mängd data och ofta med en tidsstämpel. Cookien skickas från Tjänsten till besökarens enhet och lagras där. Cookien använder Tjänsten för att hålla reda på besökarens inloggning när man hoppar mellan sidor och till exempel när en kund som handlar.

Om du har kopplat ihop Tjänsten med Google Analytics (Inställningar - Inställningar - Stöd för statistik) så kommer statistik samlas in via cookie från Google Analytics. Den datan kan vara teknisk information om besökarens enhet och uppkoppling såsom webbläsarversion, identifierare, och eventuellt IP-adress.

(Under Inställningar - Inställningar - Stöd för statistik - Anonymisera IP-adress, så kan du kryssa i/ur om du vill att Tjänsten skall anonymisera data som skickas till Google Analytics. Kryssar man i fältet så skickas IP-adressen inte över till Google Analytics).

Tjänsten kan alltså ha två källor till cookies:

- Tjänstens egna för att kunna ge besökaren en funktionell webbplats.
- Google Analytics för att mäta besöksstatistik.

Typer av cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta och sessions-cookies. De permanenta lagras under en längre period medan sessions-cookies används vid det enskilda besöket och försvinner när besökaren stänger webbläsaren. I webbläsaren kan besökaren ställa in hur cookies skall få hanteras av Tjänsten. Avaktiverar besökaren cookies så kommer Tjänsten att fungera dåligt.

Mer om cookies

Vill besökaren får mer detaljer om cookies som skapas när besökaren besöker Tjänsten så besök: webbkoll.dataskydd.net/en