Snart är GDPR här!

[2018-05-15]

Just nu är det mycket information om det nya GDPR-regelverket som kommer att börja gälla från 25/5 2018. Här kommer ett första mail med viktig information om hur vi på Imagedesk dels ser till att den data vi hanterar uppfyller GDPR:s regler men också vilka verktyg du kommer att ha för att se till att ditt Imagedesk-konto följer GDPR. 

Kort summering av Imagedesk kommer göra innan 25/5
- släppa ett dokument för din sajt där du fyller i din GDPR info. (Detta finns redan ute och är viktigt ta tag i direkt. Se nedan).
- släppa stöd för att kräva in godkännande av dina befintliga och nya kunder.
- släppa stöd för att informera om cookies och kräva in samtycke.

Fyll i ditt Cookies- och integritetsinformation-dokument omgående


För att du skall kunna uppfylla dina åtagande enligt GDPR så kommer du i din tur begära in godkännande från dina kunder. Vi kommer bygga in så att de kommer mötas av information om att de måste godkänna din information för att använda tjänsten, och nya kunder kommer också behöva godkänna dokumentet för att bli kund. Det är ditt ansvar att fylla i dokumentet som beskriver hur du uppfyller GDPR. Dokumentet ligger under Inställningar / Utseende / Informationsdokument / Cookies- och integritetsinformation. (Obs! Har du flera språk så måste du ha ett dokument per språk. Välj rätt dokument för rätt språk till höger i listan)

Angående cookies
Imagedesk sätter egna cookies som behövs för att sajten skall vara funktionell för en besökare (inloggning, bilder i varukorg mm). Om du har kopplat ihop din sajt med Google Analytics så kommer Google sätter cookies från den tjänsten och de kakorna används för statistikinhämtning. Vi kommer lägga till en inställning så att du kan styra om du vill anonymisera Google Analytics data. Inga andra cookies används.

Integritetsinformation
Syftet är att tydligt förklara för besökaren vilken data du samlar in, vad du använder den till och vilka rättigheter kunden har. Här finns bra information https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/gdpr/gdpr-for-sma-foretag/

URL:n till dokumentet är www.dinsajt.se/cldoc/cookies-privacy-policies.htm (byt ut till din egen Imagedesks adress)

Om inte dokumentet är ifylld så kommer Imagedesk inte att begära in godkännande och då riskerar din sajt att inte uppfylla GDPR-regelverket.
 

 

Vem ansvarar för vilken data och rollerna


Inom GDPR så är det viktigt att man förtydligar vem som ansvarar för personuppgifterna som finns i en databas.

Imagedesk (White Balance AB) kommer också vara personuppgiftansvarig för uppgifterna i ditt admin-konto. Detta kommer regleras i vårt nya användaravtal som vi släpper nästa vecka och som du kommer behöva godkänna för att fortsätta använda Imagedesk. 

I ditt fall så kommer du vara personuppgiftsansvarig för all övrig data som laddas upp i och/eller stansas in tjänsten (såsom, men ej begränsat till, företagsuppgifter, kontaktuppgifter, bilder, ordrar, releaser mm) och är ansvarig för denna enligt GDPR. Imagedesk (White Balance AB) kommer vara personuppgiftsbiträde tlll denna data.

Imagedesks information till dig som kund


Vi kommer också släppa vårt eget Cookies- och integritetsinformation-dokument om hur vi uppfyller GDPR-regelverket, vilken data vi samlar in, hur vi använder den och dina rättigheter. Du kommer få mail om detta inom kort. 

Hälsningar
Imagedesk-teamet