Ny release av Imagedesk (4.1)

[2015-05-11]

IMAGEDESK GRUND


- Fav-icon. Nu kan du ladda upp en egen fav-icon, dvs den som visas i webbläsarfönstrets adress.
- Snabbare och tydligare val av priser i varukorgen. Nu kan man lägga ett antal bilder i varukorgen och prissätta dem med hjälp av knappar direkt (gäller RF-prislista).
- Bilder kan även visas som grid.
- På en bild kan bilder som tillhör samma kollektion visas.
- Man kan nu söka efter företag i företagsregistret.
- Köpprocessen har förenklats och förtydligats.
- Inloggningssidan har förenklats och förtydligats.
- Skissbilder har numer grundskärpa för att ge stunsigare bilder.

IMAGEDESK AGENCY


- Vid import kan Imagedesk tilldela bilder ett ID ur en unik nummerserie för din sajt.
- Sökindex ligger i en separat databas (Elastic) vilket gör sökningen väldigt rapp och snabb.
- Stöd för export av metadatafiler (dessa måste specas upp och implementeras per kund).
- Stöd för import av försäljningsrapporter (i svensk eller utländsk valuta) från externa partners (filformat måste specas upp och implementeras per kund).
- Stöd för manuell order där köpare och bilder kopplas till en order.
- Stöd för försäljningsrapporter till anslutna fotografer.
- Stöd för skapande av fakturor i plattformen med egen nummerserie och med tillhörande fakturamall (på olika språk).
- Importen stödjer import av annan språk än sajtens defaultspråk.
- Stöd för avancerad vattenstämpel med unik information per bild (tex bild-ID).
- Stöd för release (personer och byggnader) som automatiskt matchas vid import.
- Stöd för unik startsida.