Nytt - Nyhetsbrev

[2007-12-04] Nu kan du skicka nyhetsbrev direkt från din Imagedesk. Den stora skillnaden att maila direkt från ditt mailkonto är att här kan du länka in ljusbord och synliggöra dit arkiv enkelt.

Nyhetsbrevet bygger på dokumentfunktionen i Imagedesk, men istället för att publicera som Nyhet så skickar du det till ett urval av dina kunder.

Att skicka ett nyhetsbrev sker i ett par steg:

1. Skapa ett ljusbord (om du vill länka in bilder i ditt Nyhetsbrev).
2. Skapa ett dokument och fyll i det (Titel, ingress, huvudtexten).
3. Testskicka till dig själv för att se att det blir rätt.
4. Gör urvalet från din kunder i Imagedesk
5. När du gjort urvalet så skickar du nyhetsbrevet.
6. Klart!

Du hittar Nyhetsbrev under Dokument - fliken Nyhetsbrev.