Nytt - Prissättning av bildpaket

[2007-11-05] Många fotografer säljer och levererar paket med bilder och till ett fast pris. Nu stödjer Imagedesk även denna typ av prissättning.

Du använder denna prissättning genom att först skapa ett ljusbord med bilder. Via ljusbordets inställningssida så finns ett fält för "Paketpris". Här anger du priset för alla bilder på ljusbordet. Sen tilldelar du ljusbordet till den aktuella kunden. Nu kommer kunden att kunna köpa bildpaketet till det fasta priset.

Fortfarande kan bilder som ingår i ljusbordet säljs separat via ditt bildarkiv med den vanliga prislista som bilden har.