Ny release (3.7) av Imagedesk

[2013-02-28] Förra veckan släppte vi en ny release av Imagedesk. Största nyheten är att uppdragsfoldrar nu har samma logik som ljusbord för sortering och presentation av bilder. Den andra stora nyheten är bättre stöd för valuta.

Nya funktioner
- Uppdragsfoldrar har fått samma utseende och logik som ljusbord. Så nu blir det lättare att kommunicera med en kund via kundfoldrar.
- Sortering av prislisterubriker i en prislista sorteras nu efter Sorteringfältet och sedan namnet.
- Lagt till så att den nya finska moms-satsen (24%) är implementerad.
- Vi har byggt om så att även fastpris-prislistor kopplas på samma vis som övriga prislistor, dvs prislista-priskategori. Så att det är samma logik för alla prislistor.
- Tidigare så saknades en knapp för att slå om en order från fakturerad till betald. Den finns nu.
- Justerat så att markeringen "köpt bild" är kopplat till företag och inte till person.
- Valuta har skrivits om helt och vi stödjer nu SEK, NOK, USD, EURO.
- En fotografs kund kan via sina inställningar bestämma vilken valuta de vill se priserna i.
- Fotografen kan på varje kund bestämma om kunden skall ha med eller utan moms på sina priser.
- Justerat översättning till norska på ett antal ställen där översättning saknats.

Nya funktioner i Agency-modulen


- Försäljningsrapporterna innehåller nu period både vid utsökning och i tillhörande PDF.
- En ansluten fotograf har nya metadatafält för adressuppgifter och fotografkod.
- Justerat så att försäljningsrapporten till fotograf innehåller bildfilens namn.

Bugg-rättningar


- Smärre justeringar i användargränssnittet.
- Optimering av import av bilder (undvika att importen verka stanna).
- I folderträdet som visar FTP-arean har justering gjorts så svenska tecken visas korrekt.