Ny release av Imagedesk

[2012-09-18]

Förbättringar

- Ny metadatahantering för att säkrare ta in IPTC/EXIF från olika katalogprogram utan att få problem med svenska tecken.

- Om man bara har sajten på svenska som språk så visas ingen flagga för landet.

- Vid vissa tillfällen (tex vid tilldelning av ljusbord till kund) så visar vi en infobox om detta. Den har fått justerad form.

- Landsflaggorna har fått ny form.

Nya funktioner

- Manuell importen har skrivits om så den är stabilare. Den sker nu i bakgrunden så att du som fotograf kan göra annat medans Imagedesk importerar in bilderna. Du gör precis som tidigare men du kommer få statusinformation till höger om att bilder köas upp och sen importeras in. Själva importen kan ta upp till 60 sek innan den startar.


- Du kan nu ställa in autoimport på rotnivån av din FTP. Om du har samma inställningar för alla bilder så behöver du bara ha en autoimport som bevakar din FTP. Alla nya foldrar och bilder som läggs på FTP:n kommer att skapa upp på motsvarande plats i ditt folder-träd.

- Du kan nu även exportera hela ditt kundregister.

- För att maximera en besökares upplevelse vid sökning så kan du ställa in att sajten skall ha full skärmbredd vid visning av sökresultat, men tex centrerad vid andra lägen (såsom startsida). Detta styr du via Inställningar - Utseende - Sökresultat.

- Man behöver inte längre manuellt hjälpa Google med att peka ut var bildarkivets "sitemap" (en fil som beskriver för Googles sökmotor var alla sidor/bilder på sajten ligger). Nu sker utpekning av sitemap automatiskt.

- Man kan ställa in så att en kund som laddar ner bilder inte alltid måste ange användning, utan det finns ett nytt val "Kräv godkännande av avtal" (där alltså endast avtalet måste godkännas). Detta för att få en snabbare utcheckning för kunderna.
- BLF prislista 2012 är inlagd.

Buggfixar

- Under vissa omständigheter fick man inte vid sökning träff på vissa nyckelord.

- Stabilare hantering av TIFF-bilder.

- Ett antal mindre buggfixar.