Senaste uppdateringarna

[2007-07-06]
 • Välja om Portfolio skall vara startsida. Ett nytt val för justering av hur framsidan skall se ut. Med detta val så visas din Portfolio som framsida (se www.elmfeldt.se.
 • Diskussion kopplat till ljusbord. Du och din kund kan nu kommunicera kring ett ljusbord och dessa kommentarer sparas tillsammans med ljusbordet.
 • Antal bilder vid utsökning. Du kan nu ställa in hur många bilder du vill skall visas vid en utsökning. Färre bilder ger snabbare sökning.
 • Bilder när man klickar på bildarkiv menyvalet. För att göra Bildarkivet med "levande" så visas nu de senaste bilduppladdningarna när man klickar på Bildarkiv.
 • Organisationsnummer är inte längre tvingande vid kundansökning.
 • Orderflödet är justerat. Oberoende av om kunden handlar via eShop eller inte så skapas en order med tillhörande följesedel. Som fotograf ser du alla skapade ordrar.
 • Justering Kundtyps-texterna. Dessa är nu justerade så att det är tydligare vad vilken kundtyp innebär.Lagt till så att kunden alltid måste ange användning och godkänna avtalsvillkor i samband med bildleverans. (Samma funktionalitet som i SFF:s programvara Cory).
 • Smärre justeringar på ljusbordet för att det skall bli ännu tydligare.
 • Justeringar Följesedel. Den följesedel som skapas i samband med order har setts över och justerats.
 • Sorteringsnyckeln även på Ljusbord (och Kollektioner). Nu kan du sätta en Sorteringsnyckel som styr i vilken ordning dina bilder skall visas. En bild med sorteringsnyckel kommer före än bild utan sorteringsnyckel.
 • Det finns övergripande inställning för hur bilder i Foldrar skall sorteras, men du kan på enskilda ljusbord och kollektion välja en annan.
 • Bildspel visar bilder i den ordningen som de ligger i sökningen / ljusbordet.