Ompekning av din hemsideadress/domän till din Imagedesk

[2007-07-17] Detta dokument är till för dig som vill använda Imagedesk som din enda hemsida. Dvs du vill att när en kund skriver in din egen hemsideadress så skall kunden hamna på din Imagedesk (som jag gör på www.elmfeldt.se).
Alla webbplatser/URL:er skall pekas ut med ett s.k CNAME (”alias”) mot

imagedesk-cust1.mainloop.net

Ingen utpekning får ske på ip-nummer, dom ändras. ”URL forwarding” skall också undvikas, eftersom det blir ytterliggare en part blir iblandad.

Varje person som gör en utpekning mot imagedesk-cust1.mainloop.net.är också ansvarig för att meddela Imagedesk detta på adressen info@imagedesk.se. Vi måste också göra inställningar så utan information från dig så kommer det blir problem med att komma åt din domänadress. Observera också att peka inte om domänen om det är under tidspress. Uppstår problem så kan det ta hela dagar innan problemet upptäcks (eftersom viss information är cachad). Sen kan det ta ytterligare dagar att styra upp så att det blir rätt.


Lämpligt mail till din domänleverantör

Hej,

Jag vill själv ta hand om web för min domän min_domän.com så att jag vill att ni lägger in följande.

www IN CNAME imagedesk-cust1.mainloop.net.

VänligenOBS! Viktigt att du väntar på att detta slår igenom

Efter att din leverantör meddelat att detta skall ske så vänta 24h innan du skickar några felrapporter. Det kan nämligen ta upp till 24 h innan ändringen har slagit igenom.