Bättre stöd för utländsk valuta och moms

[2011-11-23] Imagedesk har kunder i utlandet (framförallt Finland och Norge) och vi har nu lagt till så att det är bättre stöd för valuta och moms för dessa kunder.

Nu kan man som fotograf styra över om svensk valuta eller euro skall vara defaultvaluta vid visning av pris för inloggade och oinloggade kunder. Tidigare styrdes valutan av vilket land kunden var registrerad i men nu är det alltså bättre stöd. Funktionen att utländska kunder automatiskt får euro finns kvar.

I inställningarna så kan man numer också styra vilken momssats som skall läggas på priserna.