Förenklat och förtydligat inställningssidorna

[2011-05-13] Vi har sett över inställningssidorna i ditt konto. Vi har gjort det överskådligare genom att kategorisera upp de olika inställningarna.

En tydlig förbättring är att vi nu visar upp inställningar som finns för olika sidor, till exempel så kan du nu lätt se vilka inställningar du kan göra för sidan som visar skissbilden. Och likadant har vi gjort för andra sidor där du kan styra över utseende och funktioner.