Förbättringar kring ljusbordet

[2010-07-13] Vi har tagit in synpunkter på förbättringsförslag kring Ljusbordet, och vi släpper nu ut ett antal riktigt bra och tidsbesparande funktioner för dig som fotograf, och funktionalitet för att göra det enklare för dina kunder.

Funktionerna är:

(1) maximerat ljusbordet så att så mycket bilder som möjligt kan visas för dig som fotograf. Nu ligger rubriken ovanför och alltid som en rad (vid längre texter så kan man plussa fram resten) och kommentarer har fått en egen flik.
(2) Redigera ljusbordet ligger nu under Åtgärder vilket tar mindre plats och är mer konsekvent.
(3) Maximerat ljusbordsvisningen även för kunder. För att dina kunder skall kunna få en så ren och bildmaximerad upplevelse av ljusbordet så kan du välja att tilldela ljusbordet som "Fullskärm".
(4) Kunder kan få direktaccess till ljusbord utan att logga in. När du tilldelar ett ljusbord så kan du välja att inkludera loginuppgifterna vilket innebär att när kunden klickar på länken som kommer kunden direkt till bilderna.
(6) Då ser kunden bara ljusbordet och meny med logga och val visas inte. För kunder med mindre skärmar är det idealiskt, men det är även kraftfullt för kunder som tittar på ljusbord med mycket bilder på stora skärmar.
(7) Hjälptext kan nu skapas så att du kan förklara hur du vill att dina kunder skall använda ljusbordet. Hjälptexten ligger som en egen flik och du redigerar texten via Dokument - Fasta informationsdokument - Ljusbord (har du inte skrivit ngn text så visas inte Hjälpfliken).


(5) du kan bestämma om du vill att ljusbordet skall ha ett ljust eller mörkt färgschema, så att dina bilder visas upp så smakfullt som möjligt.