Handledning Imagedesk

Här är handledningen för Imagedesk 1.0.PDF ca 450 kb